Item Details

Projekt rozbudowy hotelu 4 gwiazdkowego.

Projekt dotyczy nowego segmentu połączonego z już funkcjonującym hotelem. Zdecydowaliśmy się na nowoczesną bryłę kontrastującą z nieco pozbawioną charakteru częścią istniejącą. Planowany obiekt będzie się również cechował podwyższonym w stosunku do dotychczasowego standardem.

W tym projekcie hotelu musieliśmy rozwiązać szereg trudności. Wiązały się one m. in. z kwestiami bezpieczeństwa i ewakuacji. Dodatkowym ograniczeniem jest niewielki budynek od strony głównej ulicy będący pod opieką konserwatora zabytków i z tego względu nietykalny. Mając na uwadze powyższe dążyliśmy do uzyskania maksymalnej ilości jednostek mieszkalnych. Układ funkcjonalny wnętrza pozwolił na swobodne kształtowanie wyrazu architektonicznego elewacji frontowej za pomocą okien.

W każdym projekcie hotelowym poszukujemy rozwiązań wpływających na pozytywne postrzeganie obiektu przez gości. Zajmujemy się  projektowaniem całkiem nowych założeń ja również przebudowami i rozbudowami istniejących budynków.


  • Client: Prywatny
  • Skills: Kraków,
  • Author Name: SUMA Architektów
  • Author URI: Michał Matejczyk, Jakub Surówka, Katarzyna Malec, Paulina Wacławik
  • Release Date: 18 lipca 2016