[:pl]Pracownia projektowa SUMA Architektów podejmuje wyzwania z zakresu architektury, projektowania wnętrz i designu. Jesteśmy zgranym i ambitnym zespołem projektowym. Zapewniamy całościową obsługę inwestycji budowlanych.

Kładziemy duży nacisk na wartości jakie niesie architektura – komfort użytkownika, kształtowanie materialnego otoczenia i kultury przestrzennej, zrównoważony rozwój i ochrona środowiska. Nie zapominamy przy tym o realiach biznesowych i o tym, że każda inwestycja musi mieć sens ekonomiczny.

W SUMie ważna jest zarówno wiedza techniczna, znajomość przepisów, regulacji i procedur administracyjnych jak i twórcza wyobraźnia. Ciągle się rozwijamy, eksperymentujemy oraz poszukujemy nowych rozwiązań aby kreować ciekawą przestrzeń. Jesteśmy otwarci na nowe trendy w architekturze.

Zapewniamy obsługę w zakresie: due dilligence przed nabyciem nieruchomości, projekty koncepcyjne i budowlane, uzyskiwanie uzgodnień i pozwoleń na budowę w UM Oświęcim, opracowania wykonawcze oraz nadzory na budowie.

Naszym celem jest oparta na zaufaniu współpraca z Klientami dzięki której osiągnięte zostaną założone parametry inwestycji a do tego cały proces projektowania i budowy będzie przebiegał komfortowo. Założycielami firmy są architekci: Michał Matejczyk i Jakub Surówka. Bazujemy na bogatym doświadczeniu. Pracowaliśmy nad projektami o zróżnicowanej skali, zlokalizowanymi w Polsce ale też w dosyć odległych częściach świata. [:]