Item Details


  • Client:
  • Skills: Kraków,
  • Author Name: SUMA Architeków
  • Author URI: Michał Matejczyk, Jakub Jan Surówka, Katarzyna Matejczyk-Malec, Paulina Wacławik
  • Release Date: 25 maja 2017