Analiza nieruchomości

Chętnie angażujemy się w projekt na bardzo wczesnym etapie – przed zakupem nieruchomości. Opracowujemy analizy chłonności terenu, sprawdzamy dokumenty planistyczne, dostęp do infrastruktury technicznej, możemy również przygotować wstępny budżet planowanej inwestycji.