Zarządzanie projektami

Zarządzanie rozpoczyna się od szczegółowego briefiengu potrzeb Klienta. Na tym etapie definiujemy również cele jakie chcemy osiągnąć. Na podstawie tego jesteśmy w stanie przygotować plan działania, który następnie jest realizowany. Podczas całego procesu analizie podlegają takie czynniki jak: harmonogram, budżet i ryzyka projektu. Kładziemy duży nacisk na płynny przepływ informacji i cyklicznie raportujemy Klientom postępy prac. Projet kończy się szczegółową analizą i oceną wyników naszej pracy.
Wyciągnięte wnioski służą nam do dalszego udoskonalania działania pracowni.